วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

พันธุ์มะนาว

มะนาว
    
มะนาว (lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุล ส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกจะบาง ภายในมีเนื้อแบ่งออกเป็นกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์อีกด้วย
พันธุ์มะนาว การปลูกมะนาวในประเทศไทยในปัจจุบันมีสายพันธุ์ดังนี้
มะนาวไข่
   1. มะนาวไข่ มีลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลกลม หัวและท้ายยาว มีสีอ่อนคล้ายไข่ ขนาด 2-3 เมตร เปลือกบาง มีขนาดใหญ่กว่ามะนาวหนัง
มะนาวแป้น 

   2. มะนาวแป้น ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้น เปลือกบาง มีน้ำมาก นิยมใช้บริโภคมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์จะปลูก มะนาวพันธุ์แป้นรำไพและพันธุ์แป้นดกพิเศษ สามารถบังคับให้ออกฤดูแล้งได้ง่าย
มะนาวหนัง
   3. มะนาวหนัง ผลอ่อน มีลักษณะกลมยาว หัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้างเล็กน้อย มีเปลือกค่อนข้างหนา ทำให้เก็บรักษาผลได้นาน
   4. มะนาวทราย ทรงพุ่มสวยใช้เป็นไม้ประดับ ให้ผลตลอดปีแต่ไม่ค่อยนิยมบริโภค เพราะน้ำมีรสขมเจือปน
   5.มะนาวพันธุ์แม่ไก่ไข่ดก มีขนาดปานกลางออกดอกติดผลได้ง่าย บำรุงดีๆแล้วจะมีผลดกมากเป็นมะนาวที่ปรับตัวได้ง่าย ปลูกได้แม้แต่ในโอ่งหรือกระถางที่มีขนาดใหญ่ระบายน้ำได้ มะนาวก็จะติดดอกออกผลได้
   6.มะนาวปีนัง มีผลขนาดใหญ่ ลักษณะกลมยาว โตกว่ามะนาวหนังเปลือกหนา กลิ่นหอมมันปลูกเป็นไม้ประดับ
   7.มะนาวแป้นทวาย เป็นพันธุ์ลูกดกทั้งปี หากต้นมะนาวไม่ขาดน้ำ มีขนาดผลปานกลางเปลือกบางนิยมปลูกกันมากทั้งปลูกเพื่อขายผลและปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน
   8.มะนาวหวาน ผลกลมเปลือกเขียวคล้ำ เนื้อในแดงเรื่อ คล้ายเขียวหวาน รสหวานชีด กลิ่นฉุนไม่นิยมปลูก
   9.มะนาวตาฮิติ เป็นมะนาวที่นำมาจากเกาะตาฮิติ มีผลใหญ่กว่ามะนาวทั่วๆไป มีเปลือกหนา เมื่อบำรุงให้ดีผลจะมีขนาดใหญ่มีน้ำมากเป็นมะนาวพันธุ์ไม่มีเมล็ด โตเร็ว ต้นสูงใหญ่ มีหนามน้อย หรือไม่มีหนามเลย
  10.มะนาวโมฬี ผลกลมโตก้นแป้น เปรี้ยวจัดลำต้นแข็งแรง เหมาะสำหรับทำเป็นต้นตอทาบด้วยยอดพันธุ์อื่นๆ
  11.มะนาวพม่า ผลโตเท่าส้มเขียวหวาน เปรี้ยวจัด ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นที่นิยมปลูก
  12.มะนาวไม่มีหนาม เป็นมะนาวพื้นบ้านที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีลักษณะผ่าเหล่าโดยมีขนาดหนาม เล็กและมักจะแห้งไป จึงคล้ายกับต้นมะนาวไม่มีหนาม
  13.มะนาวเตี้ย ต้นสูงแค่เมตรเดียว นิยมปลูกในกระถาง เพราะจุดเด่นคือ หากบำรุงต้นให้สมบูรณ์จะสามารถออกผลในระยะเวลาการปลูกเพียงครึ่งปี ชาวบ้านจึงเรียกมะนาวชนิดนี้ว่า มะนาวตอแหล
  14.มะนาวอิมัน  เป็นมะนาวที่ปลูกมากในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะผลกลม เปลือกบาง ผลนิ่มน้ำมาก ผลขนาดกลาง มะนาวพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นที่สามารถเก็บขายได้เร็ว ตั้งแต่ปลูกแค่เดือนที่ 4-5 เท่านั้น
ส่วนพันธุ์มะนาวย่อยๆที่นิยมปลูก มีดังนี้คือ มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร มะนาวพันธุ์แป้นจริยา มะนาวพันธุ์แม่ไก่ไข่ดก มะนาวพันธุ์น้ำหอมทูลเกล้าไม่มีเมล็ด
มะนาวไร้เมล็ด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น