วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดเผยกาแฟพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์

 กาแฟพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์
ต้นกาแฟ

 ในเดือนเมษายน กรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยกาแฟสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ คือ
กาแฟโรบัสต้าใหม่ทั้ง 2 พันธุ์มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูง และคุณภาพเมล็ดดีเป็นที่ยอมรับของตลาดและโรง งานแปรรูป สำหรับพันธุ์ชุมพร 84-4 เดิมคือกาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT 09 ซึ่งผ่านการคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบกับ พันธุ์เขาทะลุที่เพาะจากเมล็ด มีลักษณะเด่นคือ มีความแข็งแรงโตเร็ว มีกิ่งให้ผลจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว ผลสุกพร้อมกัน อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 10 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น โดยให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13%) 482 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์เขาทะลุ 4.4 เท่า นอกจากนี้ยังมีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ยประมาณ 24.5% และมีน้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 15.5 กรัม
 "ส่วนพันธุ์ชุมพร 84-5 เดิมชื่อการแฟโรบัสต้าสายต้น FRT 68 เป็นสายต้นที่ได้จากประเทศจีน และเป็นสายต้นในกลุ่มคองโกลิส โดยผ่านการคัดเลือก และปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์เขาทะลุที่เพาะจากเมล็ด มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ดที่ 13%) 428 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์เขาทะลุ 3.9 เท่า ต้นมีความแข็งแรง มีกิ่งให้ผลจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว อายุการเก็บเกี่ยว 10 เดือน ผลสุกพร้อมกัน ทำให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้ง ขณะเดียวกันก็มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ยประมาณ 25.0% ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6% และมีน้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 17 กรัม"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น