วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ขาเขียด

 


ชื่อไทย :
    ขาเขียด,ผักอีฮีน,ผักลิ้น
ชื่อสามัญ :
    Monochoria, Pickerel weed
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
    Monochoria vaginalis (Burm.f) Presl var. Solms
ชื่อวงศ์ :
    PONTEDERIACEAE
ส่วนขยายพันธุ์ :
    เมล็ด
ลักษณะทั่วไป :
    เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุฤดูเดียว ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น ๆ เช่นในนาข้าว มีรากหยั่งดิน ใบเป็นรูปหัวใจสีเขียวเข้มเป็นมันใบแตกแบบสลับเป็นสองแถบ ก้านใบยาวโคนก้านแผ่ ออกเป็นกาบ ช่อดอกออกที่บริเวณโคนก้านใบ โดยแทงช่อออกมาตรงข้ามกับกาบที่หุ้มช่อดอก ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกย่อยสีม่วง 6-15 ดอก กลีบดอกมี 6 กลีบ โคนกลีบติดกันมีเมล็ดมาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น