วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

การทำนาข้าวล้มตอ

ข้าวล้มตอ
ข้าวล้มตอ คือการทำนาด้วยตอข้าวเดิมที่เราได้เก็บเกี่ยวไปแล้ว แทนการหว่านด้วยเมล็ด หรือ แทนการดำนา ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ โดยมีวิธีการทำนาข้าวล้มตอซังดังนี้
ตอซังข้าว


1.  กำจัดฟางข้าวที่ทับตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวให้เหลือน้อยพอประมาณ และทำการเกลี่ยฟางข้าวให้กระจายออกบางๆ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในนาข้าวต่อไป
2. ทำการย่ำตอซังข้าวในนาให้ล้ม หลังจากนั้นพอข้าวงอกออกจากตอซังข้าวเดิม ให้ทำการวิดน้ำเข้านาอย่าปล่อยให้ดินแห้ง เพราะจะทำให้เมล็ดข้าวที่ตกอยู่ในนางอก ทำให้เกิดข้าวสองรุ่น ซึ่งมีผลทำให้ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวได้ไม่เท่ากัน (ข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างอย่าให้น้ำขังถ้าตอซังยังไม่งอก จะทำให้ตอซังเน่า)
3.ดูแลนาข้าวตามปกติ จนกระทั่งได้เก็บเกี่ยว

ข้อดีของการปลูกข้าวล้มตอ คือ 
1. ลดต้นทุนการเพาะปลูก
2.ลดต้นทุนปุ๋ย เพราะตอซังและฟางจะเน่ากลายเป็นปุ๋ยต่อไป
3.ลำต้นมีความแข็งแรง ป้องกันหอยเชอรี่ได้ดีกว่าการหว่านข้าว
ข้อควรคำนึง
การทำนาล้มตอ พื้นที่ในการทำนาต้องสม่ำเสมอกัน ถ้านาเป็นแอ่ง จะทำให้มีน้ำขัง และตอซังจะเน่า
อีกอย่าง ต้นข้าวที่จะมาทำนาล้มตอ ต้องไม่มีโรคมาก่อน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น