วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

การดูแลหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว

ดูแลมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว
 วิธีการเก็บรักษามะนาว ให้สามารถเก็บไว้ได้นาน อย่างแรกต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดยเลือกเอาผลมะนาวที่แก่พอเหมาะ มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปน และไม่มีรอยช้ำหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วย จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ำในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วนำผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรง เพื่อให้สะเด็ดน้ำ แล้วจึงทำการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่ตลาดต้องการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น