วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมะนาว

สวนมะนาว

มะนาว เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบแทบจะทุกชนิต ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้าต้องการจะปลูกมะนาวให้เจริญงอกงามดี มีผลดกและได้คุณภาพดี ก็ควรจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบายได้น้ำดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพื้นที่ที่อยูใกล้แหล่งน้ำ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น