วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

มะนาวนอกฤดูกาล

    การบังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดูกาล มีดังนี้คือ
การปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาว การที่จะให้ต้นมะนาวออกดอกได้ดีตามต้องการจึงจำเป็นต้อง กำจัดดอกและผลอ่อนที่ไม่ต้องการในฤดูกาลนั้นออก ทิ้งไปเสียก่อน การตัดแต่งกิ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดดอกและผลอ่อนออกไป ได้บางส่วนแล้ว ยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มีการผลิยอดอ่อนใหม่ ที่ค่อนข้างสม่ำเสมออีกด้วย ผลมะนาวที่ออกจากกิ่งใหม่จะเป็นผลที่มีคุณภาพดีที่สุด ส่วนผลที่ออกมาจากกิ่งเก่าจะมีคุณภาพด้อยลงมา และผลที่มีคุณภาพต่ำสุด คือผลที่ติดบริเวณต้น ภายหลังจากตัดแต่งแล้ว ดอกและผลอ่อน ที่เหลือก็สามารถใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือฮอร์โมนมาช่วยได้ หรืออาจกระทำการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อกำจัดดอกและผลอ่อนให้หลุดร่วง ไปก่อนแล้วจึงดำเนินการตัดแต่งกิ่งในภายหลัง พร้อมทั้งกำจัดผลที่ยังเหลือตกค้างอยู่ออกไป การตัดแต่งกิ่งเพื่อกำจัดดอก และผลอ่อนพร้อมทั้งการกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่นั้น ไม่ควรตัดลึกมาก ควรจำกัดอยู่ที่ปลายกิ่งระดับ 5-10 ซม. หากตัดลึกมากแล้วจะเกิดกิ่งกระโดงแทน ทำให้เสียโอกาสการออกดอกไป
มะนาวนอกฤดู
    สารควบคุมการเจริญเติบโตเหล่านี้เท่าที่มีรายงานผลการทดลองใช้เพื่อการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาวนั้นมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ NAA เข้มข้น 2,000 ppm 1/ สามารถปลิดดอกและผลอ่อนในระยะกลีบดอกโรย (petal fall) และระยะที่ผลมีอายุ 2-3 สัปดาห์ได้ดีกว่าระยะที่เป็นตาดอกและระยะดอกบาน อย่างไรก็ตาม การใช้ NAA ในความเข้มข้นระดับนี้ ไม่สามารถกำจัดดอก และผลอ่อนให้หมดไปได้ตามต้องการ การใช้ความเข้มข้นที่สูงมากกว่านี้ อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษกับต้นมะนาวได้ สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาว

สูตรปุ๋ยบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูกาล
มูลไก่ 5 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
ยาเส้นฉุน (ยาสูบ) 1 กิโลกรัม
น้ำหมัก พค.2 จำนวน 100 ซีซี.
น้ำ 100 ลิตร
วิธีการทำและการนำไปใช้
นำเอาส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน

นำส่วนผสมที่ได้หมักไว้ จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร ใช้ฉีดพ้นในช่วงเช้าติดต่อกัน 3 วัน อีกประมาณ 10-15 วันดอกก็จะออก และเราก็เตรียมรับรายได้จากมะนาวนอกฤดูกาลกันได้เลย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น