วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

วิธีการปลูกมะนาว

 วิธีการปลูกมะนาว
การปลูกมะนาว

   1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
   2. ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
   3. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้ สูงประมาญ 2 ใน 3 ของหลุม
   4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
   5. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ช้ายและขวา)
   6. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตกออกจากราก
   7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม
   8. กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นพอประมาณ
   9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึดไว้ เพื่อป้องกันลมพัดโยก
  10. หาวัสถุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา
  11. รดน้ำให้โชก
  12. ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น