วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

หญ้านกสีชมพู

หญ้านกสีชมพู

ชื่อ    :    หญ้านกสีชมพู,junkle rice, หญ้าข้าวปล้อง, หญ้านก,หญ้าข้าวนก

ชื่อพฤกษศาสตร์    :    Echinochloa colonum (L.) Link
วงศ์    :                    Poaceae-Gramineae
ชื่ออื่นๆ    :              Awnless Barnyard, Bird Rice, Colored Grass
ลักษณะโดยทั่วไป    :    หญ้า ขนาดเล็ก สูง 30-70 ซม. แตกกอแผ่กว้าง ใบ
                                โคนกาบใบสีม่วงแดง ไม่มีลิ้นใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะคล้ายช่อเชิงลด
                                 ยาว 10-15 ซม. แตกช่อแขนงย่อยเรียงสลับกัน แกนช่อแขนงมีสาก
                                ช่อดอกย่อยเรียงอัดแน่นบนแกนกลางด้านเดียว
                               กาบช่อย่อยบนและกาบล่างของดอกย่อยล่างปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม
นิเวศวิทยา    :          พบขึ้นในบริเวณที่เปิดโล่งที่มีน้ำขังแฉะ
ประโยชน์/โทษ    :    พืชอาหารสัตว์ เป็นวัชพืช โคกระบือชอบกิน มีคุณค่าอาหารคิดเป็นร้อยละ
                             ดังนี้  ความชื้น ๗.๔  โปรตีน ๙.๘ ไขมัน ๒.๔ กาก ๒๓.๓ แป้ง ๔๒.๓
                            และแร่ธาตุ ๑๔.๘

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น