วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ปฏิทินดูแลมะนาว

ปฏิทินปฏิบัตดูแลรักษามะนาวช่วงเวลาการเจริญเติบโตของมะนาว

    ม.ค.-ก.พ.          มี.ค.-เม.ย.            พ.ค.-ก.ค.                     ส.ค.-ต.ค.           พ.ย.-ธ.ค.
    ออกใบอ่อน       ออกช่อดอก       ผลเจริญเติบโต          เก็บเกี่ยวผลผลิต    ตัดแต่งกิ่ง

    ฉีดพ่นสารเคมี     ฉีดพ่นสารเคมี       ให้ปุ๋ยเคมีสูตร                       -                 ใส่ปุ๋ยคอก
    และปุ๋ยเคมี                                                                                       สูตร 15-15-15
    ป้องกันกำจัด      ป้องกันกำจัดโรค      13-13-21 
    โรคและแมลง      และแมลง                                           

    ให้น้ำสม่ำเสมอ    ให้น้ำสม่ำเสมอ    ฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
                                                   กำจัดโรคและแมลง                    -                      -
        -                  ให้ปุ๋ยเคมีสูตร
                             15-15-15                         -                            -                      -

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น