วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

การปลูกมะนาว

มะนาว
มะนาว (อังกฤษ: lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุล ส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย
การปลูกมะนาว

         +พันธุ์มะนาว                     +สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
      +การเตรียมดิน                   +วิธีการปลูกมะนาว
      +การดูแลรักษามะนาว          +โรคของมะนาว 
      +ศัตรูของมะนาว                 +การเก็บเกี่ยวมะนาว
      +มะนาวนอกฤดูกาล             +ประโยชน์ของมะนาว
      +ความเชื่อเกี่ยวกับมะนาว

              

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น