วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว คือ พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาข้าวที่ปลูกไว้ มีวัชพืชหลายชนิดที่เกิดขึ้นในนาข้าว บางแห่งอาจมีวัชพืชน้อย บางแห่งอาจมีวัชพืชมาก ในพื้นนาแต่ละแห่งจะมีวัชพืชที่แตกต่างกันออกไป เพราะการเกิดวัชพืชในนาข้าวนั้น แตกต่างกันไปตามท้องที่ ท้องถิ่น และวิธีการปลูกข้าว วัชพืชในนาข้าวจะมีมากในนาหว่าน ส่วนนาดำ มีน้อยกว่าเพราะวิธีการเพาะปลูกมีการเตรียมดินที่ดีกว่านาหว่าน และมีการเก็บวัชพืชออกไปจากนาดำก่อนการทำการดำนาอีกด้วย
วัชพืชในนาข้าว


วัชพืชที่เกิดขึ้นในนาข้าวบ้านเรา แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ

1. วัชพืชในนาที่เป็นที่ดอน  วัชพืชที่พบมาก  ได้แก่ หญ้านกสีชมพู หญ้าชันอากาศ หญ้าแดง
2. วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มปานกลาง วัชพืชที่พบมาก  ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม หญ้าหนวด  ปลาดุก แห้วทรงกระเทียมโป่ง  แพงพวย  เทียนนา  กกสามเหลี่ยม ขาเขียด
3. วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มมาก  วัชพืชที่พบมาก ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด  สันตะวาใบข้าว  สาหร่ายหาง  กระรอก  สันตะวาใบพาย ผักตบชวา สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายไฟ  กกขนาก หญ้าตะกรับ แหนแดง

มารู้จักวัชพืชที่สำคัญ
- หญ้าแดง
- หญ้านกสีชมพู
- หญ้าชันอากาศ
- ขาเขียด
- แห้วทรงกระเทียม
- หญ้าหนวด
- หญ้าหนวดปลาดุก
- แห้วทรงกระเทียมโป่ง
- กกสามเหลี่ยม
- แพงพวย
- เทียนนา
- สาหร่ายพุงชะโด
- กกขนาก
- สันตะวาใบข้าว
- หญ้าตะกรับ
- สาหร่ายหางกระรอก
- สาหร่ายไฟ
- ผักตบชวา
- แหนแดง
- สันตะวาใบพาย
- สาหร่ายข้าวเหนียว
- ผักตบชวา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น