วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีการเตรียมดิน(ตอน การเก็บฟางข้าว)

วิธีการเตรียมดิน ก่อนการเพราะปลูกต้องมีการเตรียมดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
     1. การเก็บฟางข้าว (ในกรณีที่เพิ่งมีการเก็บเกี่ยว) หลังการเก็บเกี่ยวจะมีทั้งฟางข้าวและต้นตอ เริ่มแรกจะต้องเก็บฟางข้าวเสียก่อน ขออนุญาติเรียกว่า  การทำความสะอาดนาข้าว ซึ่งถ้าเป็นอดีตชาวนาส่วนใหญ่จะเก็บฟางออกจากนา และเอาฟางข้าวที่ได้ไปใช้ในกิจต่างๆ แล้วแต่สมควร ประโยชน์จากฟางข้าวมีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ปัจจุบันชาวนาส่วนมากนิยมเผาฟางข้าวในนา ซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นดินมากมาย แต่ก็เพื่อความรวดเร็วในการเตรียมดิน ซึ่งไม่คุ้มกันเลยกับการสูญเสียดินดีๆ
รูปภาพ แสดงการเก็บฟางข้าว ซึ่งปัจจุบันไม่มีให้เห็นกันง่ายๆแล้ว
การเผาฟางข้าวในนาข้าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น