วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อดีข้อเสียของรถไถนาแต่ละยุค

 ยุคของรถไถนา ในที่นี้ ขอแบ่ง รถไถนา ออกเป็น 3 ยุค ดังนี้คือ

ยุคที่ 1 การใช้ควายในการไถนา
 ข้อดี   คือ  1. ไม่เปลืองน้ำมัน
                2. ควายถ่ายออกมาเป็นปุ๋ย ซึ่งเหมือนได้ปุ๋ยไปในตัว
                3. ควายมีน้ำหนักน้อยกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
                    เท้าของควายมีขนาดเล็ก เหยียบดินแล้วไม่ทำให้ดินแน่น
                4. เวลาเหนื่อย เหงา เศร้า เราสามารถคุยกะควายได้ คงไม่ค่อยแปลก
                    เท่าไร่ แต่ถ้าคุยกับรถอีแต๋นอาจจะแปลกนิดหน่อย อิอิ
 ข้อเสีย คือ 1. สงสารควาย ควายมีชีวิต เหนื่อยได้
                2. ใช้เวลานานกว่าจะไถเสร็จ

ยุคที่ 2  การใช้รถอีแต๋นไถนา (แบบไถเดินตาม)
  ข้อดี  คือ  1. สามารถไถนาเสร็จเร็วขึ้นกว่าใช้ควาย
                2. ล้อของรถอีแต๋นอาจไม่เล็กเท่าเท้าควาย แต่
                    เป็นซี่เหล็กสามารถตะกุยดินไปในตัว
                3. สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น
                    วิดน้ำเข้านา ปั่นไฟ เป็นต้น
 ข้อเสีย คือ 1. เปลืองน้ำมัน
                2. ยากต่อการบังคับ
                3. เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
                4. ในการไถนา ยังต้องเดินตามรถ ซึ่งเหนื่อยกว่ายุคที่ 3

ยุคที่ 3 การใช้รถไถนาสมัยใหม่
  ข้อดี คือ   1. การไถนาเสร็จเร็วมาก
                2.สามารถทุ่นแรงของเกษตรกรได้มาก
                3.การบังคับรถง่ายกว่ายุคที่ 2
 ข้อเสีย คือ 1. ล้อและน้ำหนักของรถยุคที่ 3 มีขนาดใหญ่มาก
                    สามารถกดทับให้พื้นดินแน่นตัว
                2.มีราคาแพง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น