วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

อุปกรณ์ในการทำนา(ชุดที่ 1)

ในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการทำนากัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เก็บเกี่ยวกันเลย ดังนี้
 
เคียวด้ามยาม
 เคียวด้ามยาม เป็นขอเคียวที่ใช้ในการตัดหญ้า เกี่ยวเศษฟาง เศษวัชพืช ในการทำนาจะใช้ในการเก็บ
                   ฟางในนาข้าว การลากฟางข้าวมารวมกัน และใช้ประโยชน์อื่นๆ แล้วแต่สะดวก
เคียว(ขอเคียว)
เคียว  ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นข้าว เกี่ยววัชพืช หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ลักษณะของเคียวจะเป็นเหล็กโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว และมีด้ามจับอาจเป็นเหล็กหรือไม้ก็ได้ ส่วนสันเคีวยไม่มีคม ด้านในที่ใช้ในการเกี่ยวจะมีความคมมาก ถึงมากที่สุด ผู้ที่จับเคียวครั้งแรกจึงมักใช้ไม่เป็นและจึงควรระวังในการใช้อย่างมาก
กระบุง
 กระบุง ใช้ในการตักข้าว ตวงข้าว และอื่นๆ ซึ่งกระบุง จะนำมาใช้ในการหว่านข้าว ในกรณีที่ใช้หว่านข้าว จะนำผ้าหรือเชือกมาร้อยที่กระบุงเพื่อทำเป็นสายสะพาย เพื่อทำให้หว่านข้าวสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงลดการใช้แรงในการยกกระบุงข้าวลงด้วย
จอบ
 จอบ ใช้ในการขุดหรือถางวัชพืช ในการทำนามักจะใช้จอบถางวัชพืชที่เกิดขึ้นตามชายคันนา และใช้จอบในการขุดดินชามหัวคันนาที่การไถนาเข้าไม่ถึง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก
พลัว
พลั่ว ใช้ในการขุดดิน ถางหญ้า ขุดหลุม และอื่นๆ ในการทำนามักใช้พลั่วในการขุดร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำและใช้พลั่วขุดดินที่มีลักษนะนิ่มเหลวจะง่ายกว่าจอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น