วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

การทำนา


 การทำนา หมายถึง  การปลูกข้าว และดูแลจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิต การปลูกข้าวจะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น คือ ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ บางท้องถิ่นต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวในการเพาะปลูกข้าวแต่บางท้องถิ่นปลูกได้ถึงปีละ3ครั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น