วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การปลูกผักบุ้งจีน

การปลูกผักบุ้งจีน

                    +ประวิติความเป็นมาผักบุ้ง      
                    +ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักบุ้ง
                    +พันธุ์ผักบุ้ง       
                    +การป้องกันศัตรูพืชของผักบุ้ง
                    +ลักษณะการเจริญเติบโตของผักบุ้ง 
                    +การปลูกผักบุ้ง
                    +การป้องกันโรคในผักบุ้ง 
                    +สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกผักบุ้ง
                    +การดูแลรักษาผักบุ้ง    
                    +การตลาดของผักบุ้ง
                                +ประโยชน์ผักบุ้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น